Za kulturou na pomník

Asi nejtajuplnější pomník v České republice je pomník Stalina na pražské Letné. Tento pomník, který byl vystavěn roku 1955 však vydržel na místě pouhých 7 let, pak byl pyrotechniky odpálen. Toto místo má však stále své kouzlo, jelikož jeho podzemní útroby nijak poničeny nebyly. A tak lidé chtějí vědět, jak to pod pomníkem, který stál přes 150 československých korun a uvažovalo se, že se stane jakýmsi mauzoleem komunistického prezidenta Klementa Gottwalda, vypadá.

Sportovní povrchy JutaGrass

Základem kvalitního venkovního sportoviště je vhodně zvolený sportovní povrch. Nejlepší víceúčelové hřiště je typu JutaGrass. Umělé trávníky od společnosti JUTA jsou zárukou vysoké kvality, spojenou s nejmodernější technologií výroby. Tyto aspekty zaručují vysokou životnost sportovního povrchu na bázi umělé trávy a vysokou užitnou vlastnost. Svými vlastnostmi je takovýto povrch vhodný zejména pro tenis, volejbal a převážně multifunkční využití. Výhodou umělého trávníku je také využití i při méně přiznivém počasí .Další možným a vysoce profesionálním venkovním sportovním povrchem jsou sportovní povrchy MONDO určeny pro venkovní použití. Jedná se především o sportovní povrch MONDO SPORTFLEX. Svými vlastnostmi a technologií výroby patří mezi špičku pro profesionální využití při venkovních i vnitřních sportovních disciplínách, a to převažně tenis, badminton, volejbal, basketbal a samozřejmě multifunkční využití. To vše při zachování vysoké životnosti a zachování vlastností ideálního sportovního povrchu.

Špičky v bezpečnostním značení

Firma JA Clean je největším poskytovatelem bezpečnostního značení a průmyslových podlah pro logistické areály a průmyslové haly v České republice. Dokázali zrealizovat více než 3000 zakázek. Každým rokem se aktualizují směrnice nejen Evropské Unie, které diktují pravidla pro značení. Po tom, co jsem si prohlédl, co vše musí nebo by mělo být vyznačeno, jsem se rozhodl, že se o své zkušenosti podělím s vámi. Pod bezpečnostní značení patří například ohraničení úplné každého objektu položeného na zemi. Musí být kolem něj lemovaná žlutá čára, aby bylo jasně vidět, kde je prostor manipulace. Zároveň jsou speciálně pokryty barvou samotné trasy pro vozidla jako jsou balíkovače atd. Tyto cesty jsou většinou zelené a ohraničené bílou lajnou. Všude, kde je potecionální výskyt nebezpečí uvidíte páskovanou žluto-černou. Podle výzkumů vědců kombinace těchto barev nejlépe ovlivňuje vnímání a pozornost.

Technické parametry OSB desek

  • Charakteristika

Prosvětlovací polykarbonátové desky jsou vyrobené s polykarbonátu a jejich dutinový tvar jim dodává výborné mechanické a tepelněizolační vlastnosti. Používá se několik typlů, které se liší svými vlastnostmi a účelem použití.

  • Mechanické vlastnosti

Polykarbonátové desky díky vysoké rázové odolnosti zabezpečují vysokou bezpečnost – jsou netříštivé. Polykarbonátové desky mají tyto vlastnosti, pokud se udržují v rozmezích teplot -40°C - +120°C.

  • Odolnost proti chemikáliím

Polykarbonátové desky jsou odolné proti působení běžných chemických čisticích prostředků. V případě potřeby kontaktujte prodejce pro bližší údaje. Požárně-technické vlastnosti dutinkových polykarbonátových desek jsou ověřené akreditovaným zkušebním orgánem v Praze.

  • Ohýbání za studena

Polykarbonátové desky neztrácí ohybem za studena své mechanické vlastnosti, naopak, díky tomu se zvyšuje nosnost desek. Při ohýbání je nutné dodržovat předepsaný minimální poloměr ohybu. Polykarbonát je plast, proto je třeba myslet na roztažnost desek – ovšem nikdy se neroztáhne víc než 3 mm do stran.

Co jsou doplňky stravy

Jako doplňky stravy se označují přípravky, které vypadají podobně jako léčivé přípravky, ale jsou zvláštní kategorií potravin. Jako účinné složky obsahují vitamíny, minerály a další látky, dříve označované jako tzv. potravní doplňky. Doplňky stravy mají dodat organismu živiny, které potřebuje, ale nezískává je v dostatečné míře v běžné stravě, nebo jiné látky, které mají příznivý účinek na zdravotní stav. Zákonně zní definice následovně: Doplňky stravy jsou potraviny, jejíž účelem je doplňovat běžnou stravu a která je koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerálních látek nebo dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, obsažených v potravině samostatně nebo v kombinaci, určená k přímé spotřebě v malých odměřených množstvích.

Odložení exekuce na Zlínsku

Účinnějším způsobem, jak získat časový prostor pro konsolidaci finanční situace, může být odklad exekuce. Aby povinný uspěl, musí v návrhu na odklad exekuce prokázat, že se „bez své viny ocitl přechodně v takovém postavení, že by neprodlený výkon rozhodnutí mohl mít pro něho nebo pro příslušníky jeho rodiny zvláště nepříznivé následky a oprávněný by nebyl odkladem výkonu rozhodnutí vážně poškozen“ (§ 266 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád). Pro většinu povinných nejspíš bude obtížné prokazovat, že splňují všechny výše uvedené podmínky. Zejména, že se do pozice povinného dostali bez svého zavinění a jejich neschopnost splnit povinnost uloženou jim exekučním titulem je pouze přechodná. Exekuci totiž nelze odložit na neurčito, ale jen na přesně vymezenou dobu, po jejímž uplynutí lze důvodně předpokládat změnu situace povinného k lepšímu. Přitom musí být záruka, že odkladem exekuce nebude snížena schopnost povinného splnit vymáhanou povinnost. I s tímto problémem Vám pomůže firma Exekuce nemovitostí Zlín.

Joomla SEF URLs by Artio